Kymenlaakson Osakunta (KyO) är en studentorganisation för högskolestuderande i Helsingforsregionen. Största delen av våra medlemmar har rötter i landskapet Kymmenedalen i Sydöstra Finland. Helsingfors universitet är den andra gemensamma nämnaren, men även andra universitet och högskolor är representerade. KyO bjuder på ett mångfald aktiviteter åt sina medlemmar och allt är organiserat av medlemmarna själva. Sitser, ekskursioner, kulturaktiviteter, sport, resor och fria föreningar hör nationslivet till. Nationstidningen Kypsä utkommer flera gånger om året. I februari arrangeras den traditionella balen för att hedra KyO:s årsdag. På senhösten är det dags för fest nummer två i rangordningen, nämligen Rajanylitys, vars tema varierar från år till år. Nationens sommarträff ordnas alltid i Kymmenedalen för att uppehålla relationerna till moderlandskapet.

Över 85 år av nationsliv på KyO

År 1933 utträdde kymmenedalingarna ur Wiipurilainen Osakunta och Hämäläis-Osakunta, och beslöt att grunda en egen nation, Kymenlaakson Osakunta. Från och med 1970-talet har nationen varit verksam i gemensamma utrymmen med Wiipurilainen och Karjalainen Osakunta samarbetet mellan dessa nationer florerar även på andra fronter. I dagsläget befinner vi oss i HUS:s tredje studenthus Domus Gaudium som stått färdigt sedan 2009.

Vännationer i Sverige, Estland och Åbo

KyO har flera vännationer i utlandet. I Sverige är de två: Kalmar Nation vid Uppsala universitet och Hallands Nation vid Lunds Universitet. Vår vännationer i Estland heter Korporatsioon Fraternitas Tartuensis och Korporatsioon Sororitas Estoniae, och är beläget i Tartu (Dorpat) och också Tallinn. I hemlandet vår vännation i Åbo/Turku är Savo-Karjalainen Osakunta. Vännationerna är alltid varmt välkomna till årsfesten och Rajanylitys. Ifall du är medlem av någon av dessa nationer och skulle ha lust att delta, tag då kontakt med vår externansvarig som gärna berättar mer.

Kontaktuppgifter

Kurator (fin. kuraattori)
kuraattori@kymenlaaksonosakunta.fi
Kurator är nationens ordförande, Q1.

Styrelseordförande (fin. hallituksen puheenjohtaja)
puheenjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Den andra position i nationen.

Externansvarig  (fin. ulkoasiainsihteeri)
ulkoasiainsihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi 
Hens uppgift är att ha kontakt med våra vänner utomlands.

Sekriterare (fin. sihteeri)
sihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Hen mottagar all inbjuder.

Kymenlaakson Osakunta
Leppäsuonkatu 11
00100 HELSINKI
FINLAND

Kymenlaakson Osakunta
Alkärrsgatan 11
00100 HELSINGFORS
FINLAND