Kymenlaakson Osakunta (KyO) är en studentorganisation för högskolestuderande i Helsingforsregionen. Största delen av våra medlemmar har rötter i landskapet Kymmenedalen i Sydöstra Finland. Helsingfors universitet är den andra gemensamma nämnaren, men även andra universitet och högskolor är representerade. KyO bjuder på ett mångfald aktiviteter åt sina medlemmar och allt är organiserat av medlemmarna själva. Sitser, ekskursioner, kulturaktiviteter, sport, resor och fria föreningar hör nationslivet till. Nationstidningen Kypsä utkommer flera gånger om året. I februari arrangeras den traditionella balen för att hedra KyO:s årsdag. På senhösten är det dags för fest nummer två i rangordningen, nämligen Rajanylitys, vars tema varierar från år till år. Nationens sommarträff ordnas alltid i Kymmenedalen för att uppehålla relationerna till moderlandskapet.

Över 80 år av nationsliv på KyO

År 1933 utträdde kymmenedalingarna ur Wiipurilainen Osakunta och beslöt att grunda en egen nation, Kymenlaakson Osakunta. Från och med 1970-talet har nationen varit verksam i gemensamma utrymmen med Wiipurilainen och Karjalainen Osakunta samarbetet mellan dessa nationer florerar även på andra fronter. I dagsläget befinner vi oss i HUS:s tredje studenthus Domus Gaudium som stått färdigt sedan 2009.

Vännationer i Sverige och Estland

KyO har flera vännationer i utlandet. I Sverige är de två: Kalmar Nation vid Uppsala universitet och Hallands Nation vid Lunds Universitet. Vår vännation i Estland heter Korporatsioon Fraternitas Tartuensis och är beläget i Tartu (Dorpat). Vännationerna är alltid varmt välkomna till årsfesten och Rajanylitys. Ifall du är medlem av någon av dessa nationer och skulle ha lust att delta, tag då kontakt med vår externansvarig som gärna berättar mer.

Kontaktuppgifter

Kurator Ester Pentti
kyo-q ät helsinki.fi
tfn. +358 50 342 4421

Styrelseordförande Esa-Pekka Helanne
kyo-pj ät helsinki.fi
tfn. +358 40 864 1113

Externansvarig Iina Elfving
iina.elfving ät helsinki.fi
tfn. +358 40 504 6406

Kymenlaakson Osakunta
Alkärrsgatan 11
00100 HELSINGFORS
FINLAND

kyo-sihteeri ät helsinki.fi (sekreterares e-post)