Inspehtori
Prof. Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi
Kuraattori, tietosuojavastaava
 TM Esa-Pekka Helanne
kyo-q@helsinki.fi
040 864 1113
2019-2021
Hallituksen puheenjohtaja
Elintarviket. yo. Olli Ahola
kyo-pj@helsinki.fi
Sihteeri, jäsensihteeri
FM Anna-Liisa Koskinen
kyo-sihteeri@helsinki.fi
Taloudenhoitaja
Fil. yo. Camilla Relander
kyo-taloudenhoitaja@helsinki.fi
040 527 6336
Emäntä
TkK Juho Norema
juho.norema@aalto.fi
Toiminnanohjaaja
TM Salli Ahtiainen-Helanne
kyo-toiminnanohjaaja@helsinki.fi
Isäntä, laulunjohtaja
SK Eemil Hakala
eemil.hakala@gmail.com
Fuksiohjaaja, tiedotussihteeri
Teol. yo. Janne Salokoski
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
tiedotussihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
045 135 6290
Fuksiohjaaja
Teol. yo. Jalmari Salovirta
kyo-fuksiohjaaja@helsinki.fi
Kypsän päätoimittaja
Aapo Jussila
aapo.j.jussila@helsinki.fi
Asuntosihteeri, ulkoasiainsihteeri
Farm. yo. Ilona Raimas
kyo-asuntosihteeri@helsinki.fi
Seniorisihteeri
FM / Valt. yo. Pasi Pykälistö
pasi.pykalisto@helsinki.fi
040 095 2887

Maakuntasihteeri, kulttuurisihteeri
Elintarviket. yo. Simo Karhu

Muut virat

Liikuntasihteeri
Veli-Matti Ylönen
Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö
Camilla Relander

Varalaulunjohtajat
Matias Araki
Anna-Liisa Koskinen
Camilla Relander

Valokuvaajat
Camilla Relander
Jalmari Salovirta

Hallitus

Virkansa puolesta

Puheenjohtaja: Olli Ahola
Sihteeri: Anna-Liisa Koskinen
Kuraattori: Esa-Pekka Helanne
Taloudenhoitaja: Camilla Relander

Muut jäsenet

Salli Ahtiainen-Helanne
Simo Karhu
Janne Salokoski
Jalmari Salovirta
Roni Vatto

Henkilökunta

Erika Forss
Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Pinja Kurittu
Saana Majander
Marikki Mikkola
Marjut Päkki
Ilona Raimas
Camilla Relander
Janne Salokoski
Jalmari Salovirta
Marianna Tähtinen
Roni Vatto

Kypsän toimituskunta

Esa-Pekka Helanne
Anna-Liisa Koskinen
Pasi Pykälistö
Ilona Raimas
Camilla Relander
Janne Salokoski
Jalmari Salovirta
Roni Vatto

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja
taloudenhoitaja Camilla Relander

Salli Ahtiainen-Helanne
Aapo Jussila
Tuukka Mustapää
Ville Myllylä
Pasi Pykälistö

Rekrytointivaliokunta

Puheenjohtajat
fuksiohjaaja Janne Salokoski
fuksiohjaaja Jalmari Salovirta

Camilla Relander
Eemil Hakala
Roni Vatto

Toimintavaliokunta

Puheenjohtajat
toiminnanohjaaja Salli Ahtiainen-Helanne

Viran puolesta
emäntä Juho Norema
isäntä Eemil Hakala

Veli-Matti Ylönen
Pasi Pykälistö
Camilla Relander

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtaja
kuraattori Esa-Pekka Helanne

Anna-Liisa Koskinen
Sofia Rahikainen
Salli Ahtiainen-Helanne
Eemil Hakala

Maakuntavaliokunta

Puheenjohtaja
maakuntasihteeri Simo Karhu

Tuukka Mustapää
Pasi Pykälistö
Aapo Jussila

Asuntovaliokunta

Puheenjohtajat
hallituksen puheenjohtaja Olli Ahola
asuntosihteeri Ilona Raimas

Camilla Relander
Tiina Heikkilä
Salli Ahtiainen-Helanne

KyOn edustajia muualla

DGO:n huoneistotoimikunta

Taloudenhoitaja
Pasi Pykälistö
Klubiemäntä
Salli Ahtiainen-Helanne
Apuklubiemäntä
Camilla Relander

Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Hallituksen jäsen
Salli Ahtiainen-Helanne

Rahastojen hoitokunta

Hoitokunnan puheenjohtaja
inspehtori Jari Lavonen
Hoitokunnan varapuheenjohtaja
kuraattori
Esa-Pekka Helanne
Rahastojen asiamies
Aapo Jussila
Seniorien edustaja
Mirja Hannula
Osakunnan edustajat
2019-2020: Camilla Relander
2019-2020: Tuukka Mustapää
2019: Salli Ahtiainen-Helanne

Osakuntalainen Unioni ry.

Puheenjohtaja
Camilla Relander
Hallituksen jäsen
Esa-Pekka Helanne

Itäsuomalainen valtuuskunta

Viran puolesta
kuraattori Esa-Pekka Helanne
Edustajat
Olli Ahola
Roni Vatto