Inspehtori

Professori Jari Lavonen
Sippola
jari.lavonen ät helsinki.fi

Kausi 2015-

Kuraattori

Jenni-Maria Käki
Elimäki
kyo-q ät helsinki.fi
050 331 9242

Kausi 2017-2019

Hallituksen puheenjohtaja

TK Esa-Pekka Helanne
Kotka
kyo-pj ät helsinki.fi
040 864 1113

Sihteeri

Farm. yo. / Elintarviket. yo. Olli Ahola
Virolahti
kyo-sihteeri ät helsinki.fi
040 750 2193

Taloudenhoitaja

TK Salli Ahtiainen
Helsinki
kyo-taloudenhoitaja ät helsinki.fi
040 539 0726

Toiminnanohjaaja

Oikeust. yo. Sofia Rahikainen
Kotka
kyo-toiminnanohjaaja ät helsinki.fi
044 060 5132

Isäntä

TkK Tuukka Mustapää
Kuusankoski
tuukka.mustapaa ät aalto.fi

Isäntä

ELK Tiina Heikkilä
Anjalankoski
tiina.e.heikkila ät helsinki.fi
050 443 2499

Emäntä

HuK / Valtiot. yo. Aapo Jussila
Hamina
aapo.j.jussila ät helsinki.fi

Fuksiohjaaja

Fil. yo. Marjut Päkki
Miehikkälä
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi
044 571 1166

Fuksiohjaaja

Fil. yo. Emma Schumilov
Kotka
kyo-fuksiohjaaja ät helsinki.fi

Ulkoasiainsihteeri

Lääket. yo. Iina Elfving
Virolahti
iina.elfving ät helsinki.fi
040 504 6406

Tiedotussihteeri

Teol. yo. Sara Tähkäpää
Hamina
sara.tahkapaa ät helsinki.fi

Asuntosihteeri

Farm. yo. / Elintarviket. yo. Olli Ahola
Virolahti
kyo-asuntosihteeri ät helsinki.fi
040 750 2193

Maakuntasihteeri

Fil. yo. Marjut Päkki
Miehikkälä
marjut.pakki ät helsinki.fi
044 571 1166

Seniorisihteeri

ELK Tiina Heikkilä
Anjalankoski
tiina.e.heikkila ät helsinki.fi
050 443 2499

Jäsensihteeri

HuK Anna-Liisa Koskinen
Kouvola
anna-liisa.koskinen ät helsinki.fi

Kulttuurisihteeri

Fil. yo. Joni Tilli
Kotka
joni.tilli ät helsinki.fi

Liikuntasihteeri

Fil. yo. Marjut Päkki
Miehikkälä
marjut.pakki ät helsinki.fi
044 571 1166

Kypsän päätoimittaja

Teol. yo. Sara Tähkäpää
Hamina
sara.tahkapaa ät helsinki.fi

Laulunjohtaja

Lääket. yo. Leon Hirvelä
Kotka
leon.hirvela ät helsinki.fi
046 811 4861

Varalaulunjohtaja

TK Salli Ahtiainen
Helsinki
salli.ahtiainen ät helsinki.fi
040 539 0726

Varalaulunjohtaja

Sotat. yo. Eemil Hakala
Kiukainen
eemil.hakala ät gmail.com
050 321 0295

Varalaulunjohtaja

Farm. yo. Ilona Raimas
Hamina
ilona.raimas ät helsinki.fi

Valokuvaaja

ELK Tiina Heikkilä
Anjalankoski
tiina.e.heikkila ät helsinki.fi
050 443 2499

Valokuvaaja

Fil. yo. Marjut Päkki
Miehikkälä
marjut.pakki ät helsinki.fi
044 571 1166

Valokuvaaja

HuK Anna-Liisa Koskinen
Kouvola
anna-liisa.koskinen ät helsinki.fi

Arkistonhoitaja

HuK Pasi Pykälistö
Anjalankoski
pasi.pykalisto ät helsinki.fi
040 095 2887

Hallitus

kyo-hallitus ät helsinki.fi

Virkansa puolesta

Puheenjohtaja
Esa-Pekka Helanne
Sihteeri
Olli Ahola
Kuraattori
Jenni-Maria Käki
Taloudenhoitaja
Salli Ahtiainen

Muut jäsenet

Sofia Rahikainen
Leon Hirvelä
Iina Elfving
Sara Tähkäpää
Eerika Mankinen

Henkilökunta

Olli Ahola
Salli Ahtiainen
Iina Elfving
Eemil Hakala
Esa-Pekka Helanne
Leon Hirvelä
Anna-Liisa Koskinen
Krista Kosonen
Eerika Mankinen
Pasi Pykälistö
Marjut Päkki
Sofia Rahikainen
Ilona Raimas
Joni Tilli
Sara Tähkäpää

Kypsän toimituskunta

Salli Ahtiainen
Iina Elfving
Eemil Hakala
Esa-Pekka Helanne
Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Pasi Pykälistö
Marjut Päkki
Joni Tilli

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja, taloudenhoitaja
Salli Ahtiainen

Olli Ahola
Esa-Pekka Helanne
Aapo Jussila
Ville Myllylä
Pasi Pykälistö

Toimintavaliokunta

Puheenjohtaja, toiminnanohjaaja
Sofia Rahikainen

emäntä Aapo Jussila
isäntä Tiina Heikkilä
isäntä Tuukka Mustapää
Leon Hirvelä
Pasi Pykälistö
Marjut Päkki
Joni Tilli

Maakuntavaliokunta

Puheenjohtaja, maakuntasihteeri
Marjut Päkki

Olli Ahola
Sini Leppänen
Pasi Pykälistö
Ilona Raimas

Rekrytointivaliokunta

Puheenjohtajat, fuksiohjaajat
Marjut Päkki ja Emma Schumilov

Leon Hirvelä
Sofia Rahikainen
Ilona Raimas
Sara Tähkäpää

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtaja, kuraattori
Jenni-Maria Käki

Tiina Heikkilä
Esa-Pekka Helanne
Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen

Asuntovaliokunta

Puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Esa-Pekka Helanne

Sihteeri, asuntosihteeri
Olli Ahola

Tiina Heikkilä
Leon Hirvelä
Marjut Päkki

KyOn edustajia muualla

DGO:n huoneistotoimikunta

Varapuheenjohtaja
Salli Ahtiainen
salli.ahtiainen ät helsinki.fi

Klubimestari
Esa-Pekka Helanne
esa.p.helanne ät gmail.com

Apuklubimestari
Pasi Pykälistö
pasi.pykalisto ät helsinki.fi

Rahastojen hoitokunta

Rahastojen asiamies
Mari Heikkilä

Puheenjohtaja, inspehtori
Jari Lavonen

Varapuheenjohtaja, kuraattori
Jenni-Maria Käki

Salli Ahtiainen
Mirja Hannula (seniorijäsen)
Tiina Heikkilä
Aapo Jussila

Itäsuomalainen valtuuskunta

Kuraattori
Jenni-Maria Käki

Pasi Pykälistö
Sofia Rahikainen

Osakuntalainen Unioni

Hallituksen jäsen
Salli Ahtiainen
salli.ahtiainen ät helsinki.fi

Hallituksen jäsen
Aleksi Leppänen
aleksi.leppanen ät helsinki.fi