Kymenlaakson Osakunnan toiminnassa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle ja kiusaamiselle. Jos sinuun kuitenkin kohdistetaan tai havaitset häirintää tai muita ongelmatilanteita, ilmoita niistä häirintätilannelomakkeen kautta. Jos sinulla on toiveita asian käsittelyn suhteen, jätäthän tällöin yhteystietosi. Lomakkeen voi lähettää myös nimettömänä, mutta yhteystietojen jättäminen helpottaa asian käsittelyä. Lomakkeella annettuja tietoja käsittelevät luottamuksella osakunnan kuraattori ja toiminnanohjaaja.

Häirintätilannelomakkeen voi täyttää täällä.

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan osakunnan kuraattoriin. Kuraattori toimii myös kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana, jonka tehtäviin tapausten käsittely kuuluu. Yhteyden kuraattori Salli Ahtiainen-Helanteeseen saa sähköpostitse osoitteessa kuraattori@kymenlaaksonosakunta.fi ja puhelimitse 040 5390726. Voit ottaa yhteyttä myös HYYn häirintäyhdyshenkilöön, joka on kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. HYYn häirintäyhdyshenkilöistä lisää
täällä.