Kymenlaakson Osakunnan kanta-alueena kattaa Kymijokilaakson, Iitin kunnan Päijäthämeessä sekä Loviisan kaupungin yhteisalueena Etäläsuomalaisen Osakunnan kanssa. Osakunta ei kuitenkaan ole hirttäytynyt kymenlaaksolaisuuteen vaan toiminnassamme on mukana paljon muitakin kuin kymenlaaksolaisia.

Kanta-alue ja kotiseutu näkyvät monin eri tavoin osakunnan toiminnassa, juhlien ruokalajeissa ja lauluissa, kesäretken kohteissa ja osakunnan tempauksissa. Osakunta on ollut merkittävänä tahona mukana perustamassa Kymenlaakson maakuntaa ja edelleenkin tekee tiivistä yhteistyötä kotiseudun erilaisten tahojen, kuntien, kaupunkien, museoiden, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Osakunta julkaisee omassa Ankkapurha-julkaisusarjassaan Kymenlaakso käsitteleviä artikkelikokoelmia, joiden aihekirjo vaihtelee kulloisenkin kirjoittajajoukon tutkimusalojen ja julkaisujen teemojen mukaan.

Kesäretki

Osakunnan ja maakunnan suhteen ylläpitäjänä näkyvin ja kuuluvin tapahtuma on KyOn jokakesäisen kesäretki kanta-alueelle. Kesäretken kohteen päättää maakuntasihteeri ja kohteissa pyritään vuorottelemaan vuorovuosin eteläisen ja pohjoisen kanta-alueen välillä, sekä kiertämään mahdollisimman laajasti kanta-alueen eri kyliä ja pitäjiä. Kesäretken ohjelma vaihtelee kulloisenkin maakuntasihteerin ja -valiokunnan järjestämän ohjelman mukaan. Usein ohjelmassa on vierailuja paikallisissa museoissa ja nähtävyyksillä, yhdistyksiin ja/tai yrityksiin tutustumista sekä tietysti uimista, saunomista ja yhdessäoloa. Toisinaan on kesäretkellä vietetty kesäretkisitsejäkin.