Kymenlaakson Osakunta jakaa vuosittain helmikuussa pidettävässä vuosijuhlassa stipendejä opinnoissaan menestyneille ja myös aktiivisille osakuntalaisille. Joka vuosi myönnetään myös fuksistipendejä aktiiviselle fuksille sekä opinnäytestipendejä gradun tai muun vastaavan tasoisen lopputyön loppuun saattamiseen. Fuksistipendiä ei voi hakea, vaan sen saajan hoitokunta valitsee konsultoituaan kuraattoria ja osakunnan hallitusta. Osakunnan stipendirahaston alkurahastojen perustajien muistoa jatkavia nimikkostipendejä ei voi hakea, vaan niiden saajat hoitokunta valitsee kokouksessaan konsultoituaan kuraattoria ja osakunnan hallitusta.

Tarkemmat kuvaukset stipendeistä löytyvät Stipendiohjeesta.

Osakuntastipendiä voivat hakea Kymenlaakson Osakunnan jäsenet. Stipendirahaston hoitokunta päättää jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruuden kokouksessaan. Viime vuosina stipendien suuruusluokka on ollut useita satoja euroja/stipendi.

Stipendihakemuksen tulee sisältää seuraavaa:

  • opintorekisteriote (sähköpostitse tilattu hyväksytään)
  • oma selvitys osakuntatoiminnasta
  • oma selvitys menneen vuoden tuloista sekä arvio kuluvan vuoden tuloista

Opinnäytestipendiä voivat hakea pääasiallisen opinto-oikeuden mukaista opinnäytetyötä tekevät Kymenlaakson Osakunnan jäsenet korkeakoulusta riippumatta. Opinnäytestipendiä voivat hakea myös ne Osakunnan jäsenet, joiden opinnäytetyö on valmistunut äskettäin. Aloilla, joilla ensisijainen opinto-oikeus on lisensiaatin tutkintoon tai alempaan korkeakoulututkintoon, stipendiä voi hakea tämän opinnäytetyön tekemiseen. Tällaisilla aloilla opiskelevien kannattaa liittää hakemukseensa selvitys opintojensa rakenteesta ja lopputyön sijoittumisesta opintoihin. Aiemmin myönnetty osakuntastipendi tai fuksistipendi ei ole este opinnäytestipendin myöntämiselle.

Opinnäytestipendi maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan, kun stipendi on myönnetty ja toinen erä työn valmistuttua. Työn valmistumisesta stipendinsaajan tulee itse ilmoittaa rahastojen asiamiehelle ja toimittaa tälle oppilaitokselta saatava suoritusote (epävirallinen käy), josta käy ilmi lopputyön valmistuminen ja rekisteröinti. Stipendirahaston hoitokunta päättää jaettavien stipendien lukumäärän ja suuruuden kokouksessaan. Stipendin saajat esittelevät opinnäytetyönsä osakuntalaisille osakuntalehti Kypsän sivuilla sekä toiminnanohjaajan kanssa järjestettävässä gradu-illassa.

Opinnäytestipendihakemukseen hakijan on liitettävä:
-tiivistelmä (max. 1 sivu A4) opinnäytetyön sisällöstä
-työn aikataulu
-oma selvitys/arvio tuloista opinnäytetyön tekemisen ajalta
-selvitys opintomenestyksestä (sähköpostitse tilattu opintorekisteriote)
-oma selvitys osakuntatoiminnasta
-työn ohjaajan lausunto opinnäytetyön laadusta ja etenemisestä

Kaikki hakemukset tulee allekirjoittaa ja toimittaa liitteineen sähköpostitse rahastojen asiamiehelle.  Lisätietoja stipendihausta rahastojen asiamieheltä, ks. yhteystiedot alla.

Aapo Jussila
Kymenlaakson Osakunnan rahastojen asiamies
asiamies@rahastot.kymenlaaksonosakunta.fi

Knut ja Ester Polónin rahasto

Iitistä ja entisen Jaalan kunnan alueelta kotoisin olevat osakuntalaiset voivat hakea myös Knut ja Ester Polónin rahaston stipendejä jatko-opintoja varten. Lisätietoa löytyy Hämäläisten ylioppilassäätiön sivuilta.