Osakunnan nykyiset virkailijat yhteystietoineen löydät täältä. Lisää tietoa eri virkailijoiden tehtävistä löytyy KyOwikistä.

Osakunnan virat

Inspehtori

Inspehtori on Helsingin yliopiston professori, jonka tehtävänä on valvoa osakunnan toimintaa ja toimia yhdyssiteenä osakunnan ja yliopiston johdon välillä. Inspehtori osallistuu osakunnan kokouksiin ja juhliin, ja hänen kunniatehtävänsä on jakaa itsenäisyyspäivänä fukseille nauhat ja vuosijuhlassa myönnetyt akateemiset kunniamerkit ja palkinnot. Hän on myös Kymenlaakson Osakunnan Rahastojen Hoitokunnan puheenjohtaja. Inspehtori valitaan virkaansa toistaiseksi ja pisimmillän ispehtori saattaa toimia virassa parikymmentä vuotta. Tavallinen kauden pituus on kuitenkin n. kymmenen vuotta.

KyOn nykyinen inspehtori on Sippolassa syntynyt ja Miehikkälässä kesiään viettävä fysiikan ja kemian didaktiikan professori Jari Lavonen. Hän toimii myös Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtajana. Kymenlaakson Osakunnan inspehtoriksi Jari valittiin vuonna 2015.

Kuraattori

Kuraattori on yleensä valmistunut tai opintojensa loppuvaiheessa oleva osakuntalainen. Hänen tehtävänsä on johtaa osakunnan toimintaa ja hoitaa osakunnan suhteita niin yliopistoon, muihin osakuntiin kuin ulkomaillekin. Kuraattori on usein ehtinyt toimia useassa osakuntavirassa, joten hän tietää, miten asiat on ennen tehty ja miten ne mahdollisesti kannattaisi tehdä jatkossa. Yksi kuraattorin tärkeimmistä tehtävistä onkin varmistaa osakuntatoiminnan jatkuvuus, että tärkeät perinteet eivät katkea. Hän johtaa puhetta osakunnan kokouksissa ja toimii kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana. Kuraattori kantaa juhlatilaisuuksissa hopeisia kuraattorinkäätyjä. Kuraattorin kausi on kaksivuotinen ja alkaa aina parittoman vuoden aprillipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja toimii nimensä mukaisesti hallituksen kokoonkutsujana sekä kuraattorin oikeana kätenä. Hän laatii hallituksen kokousten esityslistat ja mm. pitää huolen, että muut virkailijat valmistelevat heidän vastuulleen kuuluvat asiakirjat. Hän on myös asuntovaliokunnan puheenjohtaja.

Hallitus

Hallituksen jäsenet ovat osakuntatoiminnan ytimessä. He tekevät juoksevat päätökset osakunnan toiminnasta ja rahankäytöstä. Hallitus myös valmistelee osakunnan kokouksen käsittelyyn tuotavat asiat. Hallitus kokoontuu lukukauden aikana n. kaksi kertaa kuukaudessa. Hallitukseen kuuluu virkansa puolesta hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kuraattori sekä viisi vaaleilla valittavaa jäsentä. Yleensä suositellaan, että toiminnanohjaaja, tiedotussihteeri, fuksiohjaaja ja emäntä tai isäntä kuuluvat hallitukseen.

Sihteeri

Sihteerin tehtävä on pitää pöytäkirjaa sekä osakunnan että hallituksen kokouksissa. Hän myös vastaanottaa ja lähettää osakunnan postit ja valmistelee vuoden lopuksi toimintakertomuksen.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja istuu osakunnan rahakirstun päällä, toisin sanoen huolehtii rahaliikenteestä ja antaa lausuntoja talouden tilasta. Hän tekee kirjanpidon osakunnan tuloista ja menoista sekä laatii tilinpäätöksen. Taloudenhoitajan virka on kaksivuotinen ja valitaan marraskuun kokouksessa.

Toiminnanohjaaja

Toiminnanohjaajan vastuulla on osakunnan kalenteri: mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Hän johtaa toimintavaliokuntaa, joka ideoi ja suunnittelee ne osakunnan tapahtumat, joilla ei ole erillistä suunnittelutoimikuntaa. Toiminnanohjaaja pääsee tekemään paljon yhteistyötä karjalaisten ja wiipurilaisten toiminnanohjaajien kanssa, kun järjestetään DGO:n yhteisiä tapahtumia.

Emäntä

Emännän valtakunta on osakunnan keittiö. Hän suunnittelee ja valmistaa tapahtumien tarjoilut. Emännän apuna on apuemännät ja emäntä kuuluu toimintavaliokuntaan.

Isäntä

Isäntä on vastuussa osakunnan tiloista, juomatarjoilusta sekä turvallisuudesta tapahtumien aikana. Hän organisoi päivystysvuorot, kun DGO:n päivystys on joka kolmas viikko KyOn vastuulla. Isäntä huolehtii myös osakunnan lipusta ja lippuairuiden hankkimisesta, kun tilaisuuden luonne niin vaatii. Isäntää auttavat apuisännät ja isäntä kuuluu toimintavaliokuntaan.

Fuksiohjaaja

Fuksiohjaaja on jokaisen KyOon tulevan fuksin tuki ja turva ja opas osakuntaelämän salohin. Hän järjestää yhdessä rekrytointivaliokunnan kanssa uusien illat, fuksiaiset, fuksisitsit ja on muutenkin vastuussa osakunnan jäsenrekrytoinnista. Fuksiohjaajan kiireisintä aikaa on syksy, jolloin suurin osa uusista fukseista tulee osakuntaan. Virka on usein ollut tapana jakaa, niin työmäärä ei ole liian suuri yhdelle virkailijalle.

Maakuntasihteeri

Maakuntasihteerin päätehtävä on järjestää vuosittainen kesäretkin johonkin Kymenlaakson kuntaan. Yhdessä maakuntavaliokunan kanssa hän voi ideoida ja totetuttaa myös muuta kanta-alueeseen liittyvää toimintaa. Maakuntasihteerin on myös hyvä pysyä kärryillä maakunnan tapahtumista ja tiedottaa niistä osakunnalle.

Asuntosihteeri

Asuntosihteeri vastaa KyOn asuntoihin liittyvistä juoksevista asioista, kuten vuokrasopimusten laatimisesta ja asuntohausta tiedottamisesta. Hän toimii sihteerinä asuntovaliokunnassa, joka pisteyttää hakijat ja jakaa asunnot. Asuntosihteerin virka on kaksivuotinen.

Tiedotussihteeri

Tiedotussihteeri hallinnoi osakunnan nettisivuja, sähköpostilistoja, Instagram-feediä ja Facebook-sivua. Hän pitää huolen siitä, että osakuntalaiset pysytvät kärryillä siitä, mitä KyOssa tapahtuu.

Ulkoasiainsihteeri

Ulkoasiainsihteeri on huolehtii yhteydenpidosta KyOn ulkomaalaisiin ystävyysjärjestöihin Ruotsissa ja Virossa. Hän järjestää tarvittaessa majoituksen Suomeen tuleville vieraille ja muutenkin varmistaa, että he tuntevat olonsa tervetulleiksi.

Kulttuurisihteeri

Kulttuurisihteeri järjestää osakuntalaisille mitä erilaisimpia kulttuurikokemuksia kuten retkiä teatteriin, keikalle, taidenäyttelyyn tai katsomaan stand upia.

Liikuntasihteeri

Liikuntasihteeri pitää huolta osakuntalaisten kunnosta. Hänen johdollaan voidaan käydä kokeilemassa vaikka Mega Zonea, hot joogaa tai kiipeilyä seikkailupuistossa. Liikuntasihteeri voi järjestää myös penkkiurheilua.

Jäsensihteeri

Jäsensihteeri ylläpitää osakunnan jäsenrekisteriä.

Seniorisihteeri

Seniorisihteeri toimii linkkinä osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan Seniorit ry:n välillä. Seniorit ovat jo valmistuneita entisiä osakunnan jäseniä, jotka järjestävät omaa toimintaa oman yhdistyksensä kautta. KyOn Senioreiden tapahtumiin ovat aina myös osakuntalaiset tervetulleita. KyOlla ja Senioreilla on myös yhteisiä tapahtumia, joita seniorisihteeri on mukana toteuttamassa. Seniorisihteeri on usein itsekin lähes valmistunut osakuntalainen, mutta se ei ole vaatimus viran saamiselle.

Kypsän päätoimittaja

Päätoimittaja varmistaa, että Kypsä valmistuu neljä kertaa vuodessa suunnilleen ajallaan ja että lehdet postitetaan oikeisiin osoitteisiin. Hän innostaa toimituskunnan ideoimaan ja kirjoittamaan mitä erilaisimpia juttuja. Päätoimittaja on usein toiminut myös taittajana, mutta sen tehtävän voi delegoida myös muille toimituskunnan jäsenille.

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitaja huolehtii osakunnan arvo-omaisuudesta ja arkistosta. Hän ottaa talteen säilyttämisen arvoiset paperit ja toimittaa niitä sopivin väliajoin päätearkistoon Kansalliskirjastossa.

Laulunjohtaja

Laulunjohtaja heiluttaa osakunnan juhlissa laulunjohtajan miekkaa, ja pitää huolen, että sitseillä lauletaan riittävästi. Hän vastaa siitä, että jokaisissa juhlissa on joku johtamassa laulua. Hänen apunaan toimivat varalaulunjohtajat. Virkaan ei tarvita varsinaista laulutaitoa tai sävelkorvaa, usein riittää, että uskaltaa ja haluaa olla äänessä.

Valokuvaaja

Valokuvaajan löytää osakunnan juhlissa ja muissa tapahtumissa useimmiten kameran takaa. Hän huolehtii, että osakuntalehti Kypsään, nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan riittää tarpeeksi materiaalia.

Henkilökunnan jäsen, ent. apuemäntä

Emännistön jäsenet toimivat emännän apuna keittiössä ja pääsevät mukaan juhlien järjestämiseen. Jos kaikkia apuemäntiä ei tarvita juhlan aikana keittiössä, esivalmisteluissa mukana olleet pääsevät pöytään puoleen hintaan. Apuemäntien vastuulla on myös keskiviikkokahvien ja kokoustarjoiluiden valmistaminen.

Henkilökunnan jäsen, ent. apuisäntä

Isännistön jäsenten vastuulla on mm. päivystäminen, pöytien kattaminen ennen juhlia, tarjoilu ja isännän kopista huolehtiminen jatkojen aikana. Samoin kuin apuemännillä, valmisteluihin osallistuneet apuisännät pääsevät juhlissa pöytään puoleen hintaan.

Kypsän toimituskunnan jäsen

Osakuntalehti Kypsän toimikunnassa pääsevät monenlaiset lahjakkuudet esiin. Olitpa sitten aloitteleva kolumnisti, runoilija, tietokirjailija, sarjakuvapiirtäjä tai graafikko, löytyy sinulle toimikunnasta tekemistä. Kypsässä on vuosien varrella julkaistu kaikkea neuvontapalstasta ja drinkkivikeistä värityskuviin, joten kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita.

Vuosijuhlamestari

Vuosijuhlamestari on päävastuussa osakunnan helmikuisen vuosijuhlan järjestämisestä. Hän mm. valitsee juhlapaikan sekä hoitaa yhteydenpidon ravintolaan ja kutsujen lähettämisen. Vuosijuhlamestarin avuksi valitaan vuosijuhlatoimikunta. Vuosijuhlamestari valitaan syyskuun kokouksessa, tasavuosina usein jo keväällä.

Rajanylitysmestari

Rajanylitysmestari järjestää osakunnan kakkosjuhlan loka-marraskuussa. Hän saa sanoa viimeisen sanan teemasta, koristelusta, ohjemasta ja kaikesta muusta juhlaan liittyvästä. Myös rajanylitysmestarin apuna toimii toimikunta. Rajanylitysmestari valitaan toukokuun kokouksessa.

Osakunnan edustajat muualla

Huoneistotoimikunta HTK

Huoneistotoimikunta on DGO:n yhteinen toimielin, johon jokainen osakunta valitsee kolme jäsentä. Jokaisella toimikuntaan valitulla on määrätty vastuualueensa, jotka kiertävät vuosittain osakunnalta toiselle. HTK:n puheenjohtaja pitää huolen, että HTK kokoontuu riittävästi ja hoitaa sen vastuulla olevat tehtävät. Puheenjohtajan ollessa estynyt tämän hoitaa varapuheenjohtaja. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat. Taloudenhoitaja on vastuussa HTK:n tilistä ja tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Klubiemäntä ja apuklubiemäntä ovat vastuussa keittiön varustuksesta, Klubimestari taas muista tiloista ja kalusteista. Hän hoitaa tilavaruskalenteria ja ottaa vastaan ulkopuoliset tilavaraukset. Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava pitää huolen, että osakuntatiloissa ei kiusata ketään ja että jätteet kierrätetään asianmukaisesti.

Rahastojen hoitokunta

Rahastojen hoitokunta pitää huolen osakunnan sijoitetusta omaisuudesta ja on vastuussa siitä, että ne karttuvat ja hyödyttävät tuleviakin osakuntasukupolvia. Rahastojen hoitokuntaan kuuluu rahastojen asiamies, inspehtori, kuraattori, seniorijärjestö Kymen Lohen veljeskunnan edustaja ja kolme osakunnan valitsemaa opiskelijajäsentä. Rahastojen hoitokunnan jäsenen kausi on kaksivuotinen ja vuorovuosin vapautuu yksi tai kaksi paikkaa. Hoitokuntaan valitaan usein kokeneempia osakuntalaisia.

Itäsuomalainen valtuuskunta

Itäsuomalainen valtuuskunta on viiden itäsuomalaisen osakunnan (SavO, KO, KyO, WiO ja ÖFN) muodostama toimielin, joka on perustettu 2016. Siihen kuuluu automaattisesti kuraattori ja hänen lisäkseen 1-2 muuta jäsentä jokaisesta osakunnasta. Valtuuskunnan tärkein tehtävä on järjestää vuosittan elokuussa Itäsuomalainen kesäjuhla. Tämän lisäksi voidaan ideoida muuta yhteistoimintaa. Valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa eikä sillä ole määrättyjä virkailijoita.

Osakuntalainen Unioni

Osakuntalainen Unioni on Helsingin yliopiston suomenkielisten osakuntien HYY-poliittinen yhteistyöelin, joka toimii linkkinä osakuntien, ylioppilaskunnan ja osakuntien edustajistoryhmän välillä. Yhdistys toimii myös Osakuntalaisen vaalirenkaan aliorganisaationa HYYn edustajistovaaleissa. Se siis rekrytoi vaaleihin osakuntien ehdokkaat, järjestää ehdokaskoulutusta sekä tapahtumia, joilla kerätään varoja vaaleja varten. Osakunta valitsee vuosittain edustajan Unionin hallitukseen sekä vaalivuosina vaalipäällikön, joka toimii yhteistyössä muiden osakuntien vaalipäälliköiden kanssa Unionin kautta.

Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Osakuntien yhteisvaltuuskunta OYV on kaikkien pääkaupunkiseudun osakuntien yhteistyöelin, joka mm. hoitaa osakuntien yhteisen markkinoinnin, tarrojen ja muun materiaalin tilaamisen ja yhteistapahtumien kuten osakuntasuunnistuksen ja aktiivipäivällisten organisoinnin. OYV pitää yleensä kaksi yleiskokousta vuodessa, joihin osakunta valitsee edustajan käyttämään osakunnan äänivaltaa. OYV valitsee itselleen myös hallituksen, johon kannattaa hakeutua, jos yhteisosakuntalainen toiminta kiinnostaa.

Valio- ja lautakunnat

Talousvaliokunta

Toimintavaliokunta

Rekrytointivaliokunta

Maakuntavaliokunta

Kurinpitovaliokunta

Harrastusmerkkilautakunta

Ansiomerkkilautakunta