Inspehtori
Prof. Kalle Juuti
kalle.juuti@helsinki.fi
Kuraattori
Pasi Pykälistö
kuraattori@kymenlaaksonosakunta.fi
0400952887
Hallituksen puheenjohtaja,
jäsensihteeri, liikuntasihteeri
Camilla Relander puheenjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Sihteeri, laulunjohtaja
Pauliina Ryökäs
sihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Taloudenhoitaja, osakunnan edustaja stipendirahastossa, kappalainen
Maa. mets. yo. Kaarlo Koivukoski
taloudenhoitaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Emäntä, maakuntasihteeri
Fil. yo. Milla Lahtela

Toiminnanohjaaja, stipendirahaston hoitokunnan edustaja, mökkivastaava
Teol. yo. Roni Vatto
toiminnanohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi,
Isäntä, vaalipäällikkö
Sofia Paakkonen
isanta@kymenlaaksonosakunta.fi
Stipendirahaston hoitaja
FM / VTK Aapo Jussila
asiamies@rahastot.kymenlaaksonosakunta.fi

Civisohjaaja, valokuvaaja, osakunnan edustaja stipendirahastossa
Tekn. kand. ja fil. yo Erika Forss

Hallituksen jäsen

Heta Kanervo

Hallituksen jäsen

Venla Parviainen

Muut virat

Arkistonhoitaja
Kaarlo Koivukoski

Ulkoasiansihteerit

Sofia Paakkonen

Kaarlo Koivukoski

Varalaulunjohtajat
Milla Lahtela

Sofia Paakkonen

Tiedotussihteeri

Milla Lahtela

Pauliina Ryökäs

Valokuvaajat
Erika Forss

Kaarlo Koivukoski

IT-vastaava

Valtteri Pyötsiä

Hallitus

Virkansa puolesta

Puheenjohtaja: Camilla Relander
Sihteeri: Pauliina Ryökäs
Kuraattori: Pasi Pykälistö
Taloudenhoitaja: Kaarlo Koivukoski

Muut jäsenet

Roni Vatto

Milla Lahtela

Sofia Paakkonen

Heta Kanervo

Venla Parviainen

Henkilökunta

Heta Kanervo

Pasi Pykälistö

Roni Vatto

Toivo Nurkka

Venla Parviainen

Valtteri Pyötsiä

Sini Rytövuori

Olli Ahola

Kypsän toimituskunta

Ei toimituskuntaa vuonna 2024

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja
taloudenhoitaja Kaarlo Koivukoski

Aapo Jussila

Pasi Pykälistö

Olli Ahola

Toimintavaliokunta

Puheenjohtajat
toiminnanohjaaja Roni Vatto

Viran puolesta
emäntä Milla Lahtela

isäntä Sofia Paakkonen

Muut jäsenet
Pasi Pykälistö

Aapo Jussila

Heta Kanervo

Maakuntavaliokunta

Puheenjohtaja

maakuntasihteeri Milla Lahtela


Pasi Pykälistö

Sofia Paakkonen

Heta Kanervo

Tiedotustoimikunta

Pauliina Ryökäs

Milla Lahtela

Pasi Pykälistö

Sofia Paakkonen

Roni Vatto

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtaja
kuraattori Pasi Pykälistö

Roni Vatto

Milla Lahtela

Sofia Paakkonen

Heta Kanervo

Venla Parviainen

Anna-Liisa Koskinen

Asuntovaliokunta

Puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja

Sihteeri
asuntosihteeri Leo Tuomela (KSO)

Pasi Pykälistö

Aapo Jussila

Milla Lahtela

Rekrytointivaliokunta

Puheenjohtajat

Pasi Pykälistö

Milla Lahtela

Heta Kanervo

Venla Parviainen

Sofia Paakkonen

Roni Vatto

Mökkitoimikunta

mökkivastaava Roni Vatto

Aapo Jussila

Valtteri Pyötsiä

Milla Lahtela

Pasi Pykälistö

Sofia Paakkonen

Tuukka Mustapää

KyOn edustajia muualla

DGO:n huoneistotoimikunta

Puheenjohtaja

Aapo Jussila

Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava

Salli Ahtiainen-Helanne

Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Tapahtumatoimikunta
Roni Vatto

Stipendirahaston hoitokunta

Hoitokunnan puheenjohtaja
inspehtori Kalle Juuti
Hoitokunnan varapuheenjohtaja
kuraattori
Pasi Pykälistö
Stipendirahaston asiamies
Aapo Jussila
Seniorien edustaja
Joni Käki-Mäkelä
Osakunnan edustajat

Roni Vatto

2023-2024 Erika Forss

2023-2024 Kaarlo Koivukoski

2022-2023: Roni Vatto
2021-2022: Olli Ahola
2021-2022: Jalmari Salovirta

Osakuntalainen Unioni ry.

Ei edustusta vuonna 2024.

Itäsuomalainen valtuuskunta

Viran puolesta
kuraattori Pasi Pykälistö
Edustajat

Kaarlo Koivukoski

Sofia Paakkonen