Inspehtori
Prof. Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi
Kuraattori, tietosuojavastaava
TM, valtiot. yo. Salli Ahtiainen-Helanne kuraattori@kymenlaaksonosakunta.fi, 040 539 0726

Hallituksen puheenjohtaja
FM Anna-Liisa Koskinen puheenjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Sihteeri,
tiedotussihteeri

fil. yo. Marikki Mikkola
sihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Taloudenhoitaja
teol. yo. Jalmari Salovirta
taloudenhoitaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Emäntä
fil. yo. Jussi Knuuttila
emanta@kymenlaaksonosakunta.fi


Isäntä
teol. yo. Roni Vatto
isanta@kymenlaaksonosakunta.fi
Toiminnanohjaaja, jäsensihteeri
fil. yo. Camilla Relander
toiminnanohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Kulttuurisihteeri, liikuntasihteeri, IT-vastaava
teol. yo. Janne Salokoski
kulttuurisihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Fuksiohjaaja
tekn. yo. Erika Forss
fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi


Fuksiohjaaja
sosion. op. Sonja Vilkki
fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi

Stipendirahaston asiamies
FM / VTK Aapo Jussila
asiamies@rahastot.kymenlaaksonosakunta.fi

Asuntosihteeri, maakuntasihteeri, ulkoasiainsihteeri
FM / valtiot. yo. Pasi Pykälistö
asuntosihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
ulkoasiainsihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi, 040 095 2887
Kypsän päätoimittaja
Kypsän toimituskunta
paatoimittaja@kypsa.kymenlaaksonosakunta.fi
Seniorisihteeri, liikuntasihteeri, laulunjohtaja
farm. Olli Ahola
laulunjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Civisohjaaja
Venla Forsell

fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Civisohjaaja
Sara Seppälä

fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi

Muut virat

Arkistonhoitajat
Pasi Pykälistö
Jussi Knuuttila

Varalaulunjohtajat
Erika Forss
Roni Vatto

Valokuvaajat
Tiedotustoimikunta

Hallitus

Virkansa puolesta

Puheenjohtaja: Anna-Liisa Koskinen
Sihteeri: Marikki Mikkola
Kuraattori: Salli Ahtiainen-Helanne
Taloudenhoitaja: Jalmari Salovirta

Muut jäsenet

Ilona Raimas
Camilla Relander
Janne Salokoski
Roni Vatto
Jori Vismanen

Henkilökunta

Erika Forss
Aapo Jussila
Marikki Mikkola
Pasi Pykälistö
Janne Salokoski
Roni Vatto

Kypsän toimituskunta

Esa-Pekka Helanne
Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Pasi Pykälistö

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja
taloudenhoitaja Jalmari Salovirta

Salli Ahtiainen-Helanne
Aapo Jussila
Pasi Pykälistö
Janne Salokoski

Rekrytointivaliokunta

Puheenjohtajat
fuksiohjaaja Erika Forss
fuksiohjaaja Sonja Vilkki

Salli Ahtiainen-Helanne
Ilona Raimas
Roni Vatto

Toimintavaliokunta

Puheenjohtajat
toiminnanohjaaja Camilla Relander

Viran puolesta
emäntä Jussi Knuuttila
isäntä
Roni Vatto

Aapo Jussila
Pasi Pykälistö
Martta Pitkänen

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtaja
kuraattori Salli Ahtiainen-Helanne

Olli Ahola
Marikki Mikkola
Pasi Pykälistö
Camilla Relander

Maakuntavaliokunta

Puheenjohtaja
maakuntasihteeri Pasi Pykälistö

Aapo Jussila
Martta Pitkänen
Camilla Relander

Asuntovaliokunta

Puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Koskinen
Sihteeri
asuntosihteeri Pasi Pykälistö

Janne Salokoski
Ilona Raimas
Camilla Relander

KyOn edustajia muualla

DGO:n huoneistotoimikunta

Puheenjohtaja
Pasi Pykälistö
Sihteeri
Ville Myllylä
Ympäristö- & Yhdenvertaisuusvastaava
Anna-Liisa Koskinen

Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Strategiatoimikunta
Salli Ahtiainen-Helanne
Roni Vatto

Tapahtumatoimikunta
Roni Vatto

Stipendirahaston hoitokunta

Hoitokunnan puheenjohtaja
inspehtori Jari Lavonen
Hoitokunnan varapuheenjohtaja
kuraattori
Salli Ahtiainen-Helanne
Stipendirahaston asiamies
Aapo Jussila
Seniorien edustaja
Joonas Ollila
Osakunnan edustajat
2021-2022: Olli Ahola
2021-2022: Jalmari Salovirta
2020-2021: Janne Salokoski

Osakuntalainen Unioni ry.

Ei edustusta vuonna 2021.

Itäsuomalainen valtuuskunta

Viran puolesta
kuraattori Salli Ahtiainen-Helanne
Edustajat
Pasi Pykälistö
Camilla Relander