Inspehtori
Prof. Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi
Kuraattori, tietosuojavastaava TM Esa-Pekka Helanne
kuraattori@kymenlaaksonosakunta.fi
040 864 1113
2019-2021
Hallituksen puheenjohtaja TM, Valt. yo. Salli Ahtiainen-Helanne puheenjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Sihteeri
Kypsän päätoimittaja

FM Anna-Liisa Koskinen
sihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Taloudenhoitaja, Jäsensihteeri
Fil. yo. Camilla Relander
taloudenhoitaja@kymenlaaksonosakunta.fi
040 527 6336
Emäntä
Fil. yo. Marikki Mikkola
emanta@kymenlaaksonosakunta.fi

E

Emäntä
Erika Forss
emanta@kymenlaaksonosakunta.fi
Isäntä
SK Eemil Hakala
eemil.hakala@gmail.com
Toiminnanohjaaja,
kulttuurisihteeri
Teol. yo. Janne Salokoski
toiminnanohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi
045 135 6290
Tiedotussihteeri
Teol. yo. Jalmari Salovirta
tiedotussihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi

Isäntä, Kypsän päätoimittaja
Teol. yo. Roni Vatto
paatoimittaja@kypsa.kymenlaaksonosakunta.fi

Asuntosihteeri
Farm. yo. Ilona Raimas
asuntosihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi

Seniorisihteeri,
 ulkoasiainsihteeri
FM / Valt. yo. Pasi Pykälistö
seniorisihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
ulkoasiainsihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
040 095 2887
Maakuntasihteeri
TkK Juho Norema
maakuntasihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Laulunjohtaja
Olli Ahola
laulunjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Fuksiohjaaja
Venla Forsell

fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Fuksiohjaaja
Sara Seppälä

fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi

Muut virat

Liikuntasihteeri
Eemil Hakala
Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö
Anna-Liisa Koskinen

Varalaulunjohtajat
Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Jalmari Salovirta

Valokuvaajat
Jalmari Salovirta

Hallitus

Virkansa puolesta

Puheenjohtaja: Salli Ahtiainen-Helanne
Sihteeri: Anna-Liisa Koskinen
Kuraattori: Esa-Pekka Helanne
Taloudenhoitaja: Camilla Relander

Muut jäsenet

Ilona Raimas
Venla Forsell
Sara Seppälä
Janne Salokoski
Roni Vatto

Henkilökunta

Erika Forss
Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Pinja Kurittu
Saana Majander
Marikki Mikkola
Ilona Raimas
Camilla Relander
Janne Salokoski
Jalmari Salovirta
Marianna Tähtinen
Roni Vatto

Kypsän toimituskunta

Esa-Pekka Helanne
Anna-Liisa Koskinen
Pasi Pykälistö
Ilona Raimas
Camilla Relander
Janne Salokoski
Roni Vatto

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja
taloudenhoitaja Camilla Relander

Salli Ahtiainen-Helanne
Pasi Pykälistö
Janne Salokoski

Rekrytointivaliokunta

Puheenjohtajat
fuksiohjaaja Venla Forsell
fuksiohjaaja Sara Seppälä

Aapo Jussila
Janne Salokoski
Roni Vatto

Toimintavaliokunta

Puheenjohtajat
toiminnanohjaaja Janne Salokoski

Viran puolesta
emäntä Erika Forss, Marikki Mikkola
isäntä
Eemil Hakala, Roni Vatto

Jussi Knuutila
Pasi Pykälistö
Camilla Relander

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtaja
kuraattori Esa-Pekka Helanne

Anna-Liisa Koskinen
Roni Vatto
Camilla Relander
Eemil Hakala

Maakuntavaliokunta

Puheenjohtaja
maakuntasihteeri Juho Norema

Camilla Relander
Pasi Pykälistö
Ville Myllylä

Asuntovaliokunta

Puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja Salli Ahtiainen-Helanne
Sihteeri
asuntosihteeri Ilona Raimas

Camilla Relander
Aapo Jussila
Pasi Pykälistö

KyOn edustajia muualla

DGO:n huoneistotoimikunta

Varapuheenjohtaja
Camilla Relander
Klubimestari
Janne Salokoski
Apuklubimestari
Aapo Jussila

Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Strategiatoimikunta
Salli Ahtiainen-Helanne
Roni Vatto

Tapahtumatoimikunta
Roni Vatto

Rahastojen hoitokunta

Hoitokunnan puheenjohtaja
inspehtori Jari Lavonen
Hoitokunnan varapuheenjohtaja
kuraattori
Esa-Pekka Helanne
Rahastojen asiamies
Aapo Jussila
Seniorien edustaja
Mirja Hannula
Osakunnan edustajat
2019-2020: Camilla Relander
2019-2020: Tuukka Mustapää
2019: Salli Ahtiainen-Helanne

Osakuntalainen Unioni ry.

Puheenjohtaja
Janne Salokoski

Itäsuomalainen valtuuskunta

Viran puolesta
kuraattori Esa-Pekka Helanne
Edustajat
Salli Ahtiainen-Helanne
Roni Vatto