Inspehtori
Prof. Jari Lavonen
jari.lavonen@helsinki.fi
Kuraattori, tietosuojavastaava
TM, valtiot. yo. Salli Ahtiainen-Helanne kuraattori@kymenlaaksonosakunta.fi, 040 539 0726

Hallituksen puheenjohtaja
teol. yo. Janne Salokoski puheenjohtaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Sihteeri
teol. yo. Martta Pitkänen
sihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Taloudenhoitaja
teol. yo. Jalmari Salovirta
taloudenhoitaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Emäntä, Kypsän päätoimittaja
fil. yo. Aino Palm
emanta@kymenlaaksonosakunta.fi, paatoimittaja@kypsa.kymenlaaksonosakunta.fi


Toiminnanohjaaja, isäntä
teol. yo. Roni Vatto
toiminnanohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi, isanta@kymenlaaksonosakunta.fi
Isäntä
maa- ja metsät. yo. Kaarlo Koivukoski
isanta@kymenlaaksonosakunta.fi
Laulunjohtaja
Camilla Relander
Fuksiohjaaja
tekn. yo. Erika Forss
fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi


Fuksiohjaaja
fil. yo. Aino Palm
fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi

Stipendirahaston hoitaja
FM / VTK Aapo Jussila
asiamies@rahastot.kymenlaaksonosakunta.fi

Asuntosihteeri, maakuntasihteeri, ulkoasiainsihteeri
FM / valtiot. yo. Pasi Pykälistö
asuntosihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi,
ulkoasiainsihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi, 040 095 2887

Liikuntasihteeri
TM Esa-Pekka Helanne
esa.p.helanne@gmail.com

Tiedotussihteeri, Seniorisihteeri FM Anna-Liisa Koskinen tiedotussihteeri@kymenlaaksonosakunta.fi
Civisohjaaja
tekn. yo. Erika Forss
fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi
Civisohjaaja
valtiot. yo. Sara Seppälä
fuksiohjaaja@kymenlaaksonosakunta.fi

Muut virat

Arkistonhoitaja
Pasi Pykälistö

Varalaulunjohtajat
Erika Forss
Toivo Nurkka

Valokuvaaja
Pasi Pykälistö

Hallitus

Virkansa puolesta

Puheenjohtaja: Janne Salokoski
Sihteeri: Martta Pitkänen
Kuraattori: Salli Ahtiainen-Helanne
Taloudenhoitaja: Jalmari Salovirta

Muut jäsenet

Olli Ahola
Erika Forss
Marikki Mikkola
Aino Palm
Roni Vatto

Henkilökunta

Esa-Pekka Helanne
Marikki Mikkola
Toivo Nurkka
Martta Pitkänen
Pasi Pykälistö Janne Salokoski

Kypsän toimituskunta

Esa-Pekka Helanne
Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Martta Pitkänen Pasi Pykälistö Camilla Relander

Valiokunnat

Talousvaliokunta

Puheenjohtaja
taloudenhoitaja Jalmari Salovirta

Aapo Jussila
Pasi Pykälistö
Janne Salokoski
Roni Vatto

Rekrytointivaliokunta

Puheenjohtajat
fuksiohjaaja Erika Forss
fuksiohjaaja Aino Palm

Janne Salokoski
Sara Seppälä
Roni Vatto

Toimintavaliokunta

Puheenjohtajat
toiminnanohjaaja Roni Vatto

Viran puolesta
emäntä Aino Palm
isännät
Kaarlo Koivukoski ja Roni Vatto


Aapo Jussila
Anna-Liisa Koskinen
Pasi Pykälistö
Marikki Mikkola

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtaja
kuraattori Salli Ahtiainen-Helanne

Kaarlo Koivukoski
Marikki Mikkola
Camilla Relander
Janne Salokoski

Maakuntavaliokunta

Puheenjohtaja
maakuntasihteeri Pasi Pykälistö

Marikki Mikkola
Aino Palm
Camilla Relander

Asuntovaliokunta

Puheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja Janne Salokoski
Sihteeri
asuntosihteeri Pasi Pykälistö

Olli Ahola

Jani Mäkipää

Camilla Relander

KyOn edustajia muualla

DGO:n huoneistotoimikunta

Taloudenhoitaja
Aapo Jussila

Klubiemännät
Marikki Mikkola

Pasi Pykälistö

Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Tapahtumatoimikunta
Roni Vatto

Stipendirahaston hoitokunta

Hoitokunnan puheenjohtaja
inspehtori Jari Lavonen
Hoitokunnan varapuheenjohtaja
kuraattori
Salli Ahtiainen-Helanne
Stipendirahaston asiamies
Aapo Jussila
Seniorien edustaja
Joonas Ollila
Osakunnan edustajat

2022-2023: Roni Vatto
2021-2022: Olli Ahola
2021-2022: Jalmari Salovirta

Osakuntalainen Unioni ry.

Ei edustusta vuonna 2022.

Itäsuomalainen valtuuskunta

Viran puolesta
kuraattori Salli Ahtiainen-Helanne
Edustajat
Aapo Jussila

Camilla Relander